Правила и условия

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ЕДНА ЧАША НА ДЕН“ ЕООД, EIK 207416619, собственик на онлайн магазина ONEGLASSADAY.COM, достъпен на следния интернет адрес https:// oneglassaday.com „Продавач“, и Купувача на Електронния магазин или „Купувача“ с цел сключване на договори от разстояние за Стоките, предлагани за продажба през сайта на Електронния магазин („Общи условия“).
 • Информация за Продавача:

Наименование: One Glass a Day ЕООД с ЕИК 207416619 Седалище и адрес на управление:

София 1517, кв. Суха река, бл.100, вх.Д, ап. 3

Информация за контакт и кореспонденция съгласно Търговския регистър Email: 01glassaday@gmail.com

Регистрация по ДДС: BG207416619

Всички промени в данните на Продавача са обвързващи за Купувачите/Купувачите.

 • Информацията в Онлайн магазина се предоставя на български, румънски и английски език, а доставките се извършват на територията на България и Румъния.
 • Стоките в Онлайн магазина се продават до изчерпване на количествата
 • С използването на сайта на Електронния магазин Купувачът приема Общите условия
 • Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача по всяко време и по негова преценка. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на страницата на Електронния магазин https://oneglassaday.com и обвързват бъдещи поръчки, договори за покупко-продажба на Стоки, сключени по време на действие на версия на настоящите Общи условия, се изпълняват, прекратяват и тълкувани съобразно същите. Продавачът поддържа архив от регистрационни файлове със стари версии на Общите условия за справка.

2. ДЕФИНИЦИИ

 • "Стоки" - вино, както е определено в Закона за виното и спиртните напитки, други напитки и свързаните с тях опаковки за
 • „Купувач” – всяко лице, навършило 18 години, което прави поръчка за закупуване на Стоки, предлагани за продажба на сайта com; Купувачът упражнява потребителските си права, когато прави покупки от уебсайта на Онлайн магазина и го прави за лична употреба, а не в контекста на своите бизнес или професионални дейности.
 • „Посетител“ – лице, което зарежда и разглежда уебсайта на Онлайн магазина, различно от a
 • „Поръчка” – подаването на заявка от страна на Купувача за закупуване на Стока от Онлайн магазина, съгласно настоящите Общи условия.
 • „Потребителски профил“ – информацията за Купувача (име и фамилия/име на фирмата, адрес, телефонен номер, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от Купувача при покупка или регистрация и съхранявана от COM за целите на обслужване на поръчки и услугите, предоставяни от ONEGLASSADAY.COM.

3. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 • Купувачът има възможност да се регистрира или да не създаде потребителски профил. Ако Купувачът избере да се регистрира, той може да го направи с персонална парола по негов избор (съгласно инструкциите, предоставени в онлайн магазина). 2 С въвеждането на каквато и да е информация в сайта на Онлайн магазина, Купувачът декларира и гарантира, че:
  • те са над 18 години
  • предоставената от тях информация е вярна и актуална и те ще я поддържат точна и актуална до Те са отговорни за личната употреба и поверителността на тяхната парола и/или личен акаунт в уеб социални и други мрежи
  • съгласяват се с настоящите Общи условия

 

 • Предлаганите в Онлайн магазина продукти са описани с основни характеристики и изображения (снимков материал), категоризирани по преценка на Продавача, като:
  • „Пазарувай всичко“ – дава възможност за избор на вино от цялата гама, налична в сайта на Онлайн магазина
  • „Магазин” – предоставя на Купувача възможност за избор на вино от 5 посочени
 • Продавачът има право по всяко време едностранно да променя структурата и/или съдържанието на Електронния магазин, както и условията за ползването му.

4. ПОРЪЧАЙТЕ

 • Купувачът следва да следва техническите стъпки за извършване на поръчка, посочени в сайта на онлайн магазина.
 • Купувачът не може да прави промени в поръчаните количества и видове продукти след подаване на поръчка за плащане на продажната цена (посочена в поръчката).
 • Продуктите в онлайн магазина се продават до изчерпване на количествата. Добавянето на продукти в пазарската количка не поражда задължение за продавача да достави заявените в поръчката продукти.
 • Поръчката е направена успешно, когато Купувачът получи имейл от продавача, потвърждаващ, че конкретната поръчка е получена („Имейл за потвърждение на поръчката“).
 • Имейлът за потвърждение на поръчката не представлява договор и не поражда задължение за продавача да достави поръчаните продукти.
 • Приемането от страна на продавача за изпълнение на поръчката се извършва чрез изрично електронно изявление от страна на продавача, съдържащо номера на поръчката на Купувача и номер за проследяване на куриера (когато е приложимо). От този момент съществува договор между страните в съответствие с раздел 5.
  • За поръчки, направени преди 12:00 (UTC+2) от понеделник до петък (работни дни), Купувачът ще получи имейл за одобрена поръчка най-рано в същия работен ден.
  • За поръчки, направени след 12:00 (UTC+2) от понеделник до петък (работни дни), Купувачът ще получи имейл за одобрена поръчка най-рано на следващия работен ден.
  • Поръчки в събота се приемат до 12:00 (UTC+2). Ако поръчката е направена след 12:00 часа в събота, в неделя и/или в официални неработни дни, Купувачът ще получи имейл за одобрена поръчка най-рано на първия работен ден, следващ деня на подаване на поръчката.
 • Конкретните параметри на всяка приета за изпълнение от Продавача поръчка са достъпни от потребителския профил на Купувача, ако има създаден такъв.
 • Продавачът има право да не потвърди поръчката на Купувача, включително в следните случаи:
  • Продуктите, предмет на поръчката, не са налични при Продавача към момента на обработка на съответната поръчка или са предназначени за доставка след обработка на по-късно
  • Поради грешка при въвеждане на информация в сайта на онлайн магазина, техн

проблеми или неоторизирана намеса в информационната система на продавача/онлайн магазина, продажната цена, на която е направена съответната поръчка, е по-ниска от редовните цени за продукти от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) процента и/ или има съществено несъответствие с обявените общи параметри за отстъпки на продукти или условия за промоционални продажби.

 • Продавачът има право изрично да откаже да изпълни направената от Купувача поръчка, за което уведомява Купувача („Имейл за отказ на поръчка“).
 • Ако продавачът не е получил потвърждение от банката на купувача за плащането, когато плащането се извършва по банков път, продавачът винаги има право да откаже поръчката.
 • Отказът на продавача да изпълни поръчката не води до никаква отговорност или последващо задължение (включително обезщетение) от страна на продавача към Купувача, с изключение на възстановяването на всички плащания (продажната цена), направени от Купувача за конкретната отхвърлена поръчка (ако такива плащания са получени от продавача), в рамките на 14 дни от отказа на продавача. Възстановяването се извършва чрез същия метод на плащане, който Купувачът е използвал за първоначалната транзакция.

5. ДОГОВОР

 • Договорът за покупко-продажба на продукти през Онлайн магазина („Договор“) се счита за сключен, когато Продавачът изпрати на Купувача имейл за одобрена поръчка – с посочване на поръчката
 • Страни по Договора са Продавачът и Купувачът, чиито данни са посочени в

 

 • Продавачът и Купувачът сключват отделни договори за конкретните продукти, избрани в Поръчката, независимо дали са избрани с едно електронно изявление и са в едно
 • Продавачът може да достави поръчаните по отделни договори продукти заедно и
 • Правата на Купувача по отношение на доставените продукти се упражняват поотделно за всеки
 • По силата на Договора Продавачът се задължава да достави и прехвърли собствеността върху продуктите на Купувача, а Купувачът да заплати Продажната цена, както е посочено в настоящите Общи условия.
 • Продавачът не е длъжен да достави продуктите, ако Продажната цена не е платена. При избран метод на плащане по раздел 3, продуктите се доставят само след пълно заплащане на Продажната цена и разходите за доставка.

6. ПРОДАЖНА ЦЕНА

 • Продажната цена е сумата, обявена в Онлайн магазина в български лева, с включен ДДС
 • Продажната цена е валидна към момента на попълване на купувача
 • Продажната цена не включва разходи за доставка/банкови комисионни и те се заплащат допълнително от Купувача в съответствие с раздели 7 и 8.

7. ПЛАЩАНЕ

 • Купувачът може да заплати поръчаните продукти по следния начин: чрез банков превод от банкова сметка на Купувача към банкова сметка на продавача, посочена в сайта на онлайн магазина, виртуален ПОС терминал или в брой/разплащателна карта при доставка чрез куриерските услуги.
  • При извършване на плащане по банков път в справката за плащане трябва да бъдат посочени имената на Купувача, направил поръчката и съответния номер на поръчката.
  • При използване на виртуален ПОС терминал, Продажната цена се заплаща авансово в момента на завършване на поръчката.

Плащанията чрез виртуален ПОС терминал се извършват от Купувача с платежна карта чрез услугите на оторизирана кредитна или платежна институция. Приемат се разплащателни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

 • При плащане в брой или платежна карта при доставка, Продажната цена се заплаща на куриера при доставката на продуктите.
 • Продавачът има право да откаже плащане с платежна карта в следните случаи:
  • Невалидност на платежната карта;
  • Невъзможност за получаване на потвърждение на платежната транзакция;
  • Съмнения относно легитимността на транзакцията и/или дали картата е фалшива или

 

променени;

 • Неуспешно удостоверяване или невъзможност за удостоверяване на оторизирания картодържател;
 • Изрично указание от банката/доставчика на виртуалния ПОС терминал;
 • В други случаи, предвидени в Общите условия за обслужване на плащания с

 

разплащателни карти чрез виртуално ПОС терминално устройство на банката/доставчика на виртуалния ПОС терминал, договора с банката/доставчика на виртуалния ПОС терминал и инструкциите на последния, които обвързват продавача.

7.5 Таксите и таксите за банкови преводи/плащания с карта се заплащат отделно от купувача в момента на плащане на Продажната цена. Информация относно тези такси трябва да бъде предоставена при иницииране на превод/транзакция с дебитна/кредитна карта от издателя на картата.

8. СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА

 • Заявената закупена стока се доставя на посочения от Купувача адрес за доставка от партньорската куриерска фирма на Продавача „СПИДИ” или директно от Продавача. Ако Купувачът желае поръчката да бъде доставена от друг куриер, всички разходи и договорености с избран куриер са за сметка на купувача.
 • Стойността на доставката се калкулира отделно от Продажната цена и се показва непосредствено преди плащането, определена в съответствие с тарифата на куриера, използвана от онлайн Условията за доставка се определят съгласно правилата в този раздел 8 от настоящите Общи условия.
 • Освен ако не е посочено друго на уебсайта на онлайн магазина, разходите за куриерски доставки са както следва и са на базата на разходите и в зависимост от държавата, до която се изпраща.

 

 • Доставка в България
 • Похарчете до 100 лв.: цената на доставката е 5 лв
 • Похарчете между 100 лв. – 200 лв.: цената на доставката е 9 лв
 • Похарчете над 200 лв.: доставката е безплатна
  • Доставка в Румъния
 • Похарчете до 100 лв.: цената на доставката е 8 лв
 • Похарчете между 100-200 лв.: цената на доставката е 13 лв
 • Похарчете над 200 лв.: доставката е безплатна

8.3.3. Срокът за доставка е 2-5 работни дни

 • Различни условия за доставка
  • За доставки в официални неработни дни в страната, при извънредни ситуации или през месец декември на съответната година сроковете за доставка могат да бъдат. В такива случаи Продавачът ще съобщи на Купувача възможно най-ранния срок за доставка по имейл.
  • Когато доставката е за населено място в страната с график на куриерската служба, времето за доставка се удължава до деня на посещението на куриера на мястото, като Продавачът ще положи разумни усилия да уведоми Купувача за точната доставка, която Купувачът може да провери графика на сайта на куриера (Speedy).
 • При доставка с куриер, Купувачът подписва необходимите документи, предоставени от куриера, включително разписка за плащането, когато Купувачът е избрал плащане при доставка

9. ПРОВЕРКА И ОДОБРЕНИЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ

 • Закупените продукти могат да бъдат получени само от Купувача или лице, упълномощено от Купувача да получи продуктите, което се съгласява да ги заплати в брой или с платежна карта на куриера от името на Купувача и подписва документите, удостоверяващи получаването на доставката. .
 • Купувачът е длъжен да прегледа закупените продукти при доставка и да провери дали същите съответстват на поръчаните продукти, преди да подпише съответните документи; в противен случай се счита, че продуктите са доставени съгласно поръчката (като количество и вид на поръчаните продукти).
 • В случай, че Купувачът установи очевидни недостатъци (напр. поръчаното вино не е доставено) или липсващи доставени продукти (включително счупване по време на транспортиране), Купувачът трябва незабавно да информира:
  • Куриерът (Speedy), ако доставката се извършва с a
  • Продавачът, ако доставката се извършва от Продавача или от него

Купувачът трябва да изпрати заявка за връщане на продукт, придружена от снимки и документ, предоставен от куриера/Продавача за документиране на недостатъците/липсващите артикули, на следния имейл адрес: 01glassaday@gmail.com

 • Разпоредбите в горните точки не възпрепятстват Купувача да упражнява правата си по законоустановената гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно чл.112-115 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”).

10. ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Купувачът има право да се откаже от поръчаните продукти без да посочва причина в 14-дневен срок от датата на доставка на продуктите. Отказът може да бъде упражнен чрез изпращане на изрично заявление за отказ от конкретния договор чрез формата за контакт на сайта на онлайн магазина
 • Купувачът трябва да върне продуктите в рамките на 14 дни от датата на изпращане
 • Купувачът поема разходите за връщане. Ако Купувачът използва куриер, той заплаща разходите за връщане според тарифата на куриера.
 • На връщане подлежат само продукти, които са в оригиналната си опаковка, неотваряни, правилно съхранявани (при нормална стайна температура, не държани на влажно място/неизлагани на пряка слънчева светлина и/или ниски, високи температури), неупотребявани и с придружаващи документи . Продуктите се връщат на следния куриерски офис – офис на Спиди на Оборище №60, София 1505, България – за Чаша на ден ЕООД
 • Купувачът няма право на отказ за продукти, които поради своето естество могат да се влошат, нито има право на отказ за други продукти/договори, посочени в член 57 от CPA (т.е. персонализиран етикет на бутилка)

 

 • Продавачът трябва да възстанови продажната цена (ако е платена) за върнатите продукти в рамките на 14 дни след получаване на Купувача. Продавачът използва същия метод на плащане, който Купувачът е използвал за плащане в Поръчката.
 • Разходите за доставка на продуктите не се възстановяват
 • Продавачът има право да отложи възстановяването на сумите, посочени в точка 6, до получаване на неповредените продукти обратно.
 • Продавачът има право да не приеме върнатия продукт, ако има нарушена опаковка, следи от употреба: отстранено фолио, скъсан печат, драскотини, удари, замърсяване или ако външният вид на върнатия продукт поражда съмнения у Продавача, че продуктът е съхраняван неправилно през 14-дневния период за размисъл.

11. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на онлайн магазина "Чаша на ден", включително графичен дизайн, информация, данни, текст и снимков материал, са изключителна собственост на "Чаша на ден" ЕООД. Строго е забранено копирането, модифицирането или използването на която и да е част от това съдържание по какъвто и да е начин, освен за препращане или публикуване чрез хипервръзки с цел популяризиране на услугите на уебсайта.

12. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 • Не може да се изключи възможността част от информацията за Стоките, предлагани чрез Онлайн магазина, да е непълна или поради технически грешки или пропуски в тази информация, доставените Стоки да се различават от някои от техните изображения/характеристики, посочени в Онлайн Магазин. В този случай посетителят на уебсайта на онлайн магазина може да го доведе до знанието на Продавача чрез формата за обратна връзка или на имейл: 01glassaday@gmail.com, като Продавачът следва да отстрани несъответствието в разумен срок.
 • Продавачът не гарантира наличността на поръчаните от Купувача Стоки и не носи отговорност за изпълнението на Поръчки, които не са одобрени и/или за които е изпратен имейл за анулиране на поръчка.
 • Продавачът не носи отговорност за разлики в продажната цена, посочена в сайта на Онлайн магазина, и цените, обявени на друго място за същите стоки.
 • Продавачът не носи отговорност за етикетирането на Стоките от производителя/вносителя.
 • Продавачът не носи отговорност за форматирането на документите, предоставени на Купувача от куриера, нито за задълженията на куриера да спазва пощенското и данъчното законодателство.
 • Собственикът на уебсайта не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неизпълнение от страна на Купувача на отговорностите и задълженията по настоящите Общи условия. За да закупи продукт, предлаган от този уебсайт, Купувачът трябва да се регистрира и/или да предостави информацията, изисквана от С въвеждането на каквато и да е информация на уебсайта на Онлайн магазина, Купувачът декларира и гарантира, че
  • Те са навършили 18 години
  • Те използват истинската си самоличност
  • Те са предоставили само вярна, точна, актуална и пълна информация
  • Те ще поддържат и своевременно ще актуализират информацията, която са предоставили, за да я поддържат вярна, точна, актуална и пълна.
 • Продавачът не носи отговорност за измами и всякакви неоторизирани действия с платежната карта на Купувача, използвана за плащане на Поръчка през Онлайн магазина.
 • Продавачът не носи отговорност за щети и загуби, понесени от Купувача поради невъзможност за приемане на плащания с карта, неточности, грешки или закъснения в плащанията, причинени от форсмажорни обстоятелства, технически, комуникационни или други причини извън контрола на Продавача, включително ако виртуалният ПОС терминал е блокиран от доставчика по технически причини.
 • Собственикът на Онлайн магазина не носи отговорност и не дължи обезщетение на никого, включително на Купувача, ако в резултат на системни повреди, прекъсване на интернет, хакерски атаки и други подобни смущения, административни/ограничителни и съдебни разпореждания или задължителни правни мерки, уебсайтът на онлайн магазина е спрян за определен (или продължителен) период.
 • Собственикът на онлайн магазина не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да засегнат компютъра, ИТ оборудването, данните или материалите на Купувача като резултат за използване на уебсайта на онлайн магазина или изтегляне на съдържание от него или такива, към които уебсайтът на онлайн магазина пренасочва.

 

 • Евентуалната недействителност на която и да е разпоредба от настоящите Общи условия не води до недействителност на целия текст на Общите условия или на който и да е Договор, сключен съгласно тези Общи условия.
 • За неуредени в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България, а всички спорове между страните по настоящите Общи условия се разрешават от компетентния съд в Република България.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с принципите, правилата и изискванията за законосъобразност на обработването на личните данни на всеки Посетител/Купувач, използващ Електронния магазин, по начин, регламентиран в Политиката за поверителност, публикувана на сайта на Електронния магазин. .

За всякакви спорове, Продавачът може да се свърже чрез имейл на 01glassaday@gmail.com и телефонен номер: (+359) 888330661, за разрешаване на всякакви спорове и искове, произтичащи от договори, сключени съгласно настоящите Общи условия.

 • Вашите права в случай на нарушение на сигурността на вашите лични данни
  • Ако Продавачът установи нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да представлява висок риск за Вашите права и свободи, той ще Ви информира без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или планирани да бъдат предприети. взета.
  • Продавачът не е длъжен да Ви информира, ако:
   • те са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, засегнати от пробива в сигурността;
   • впоследствие са предприели мерки, за да гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на Купувача;
   • уведомяването би изисквало непропорционално

 • За целите на обработката на личните данни на Купувача и предоставянето на услугата в пълната й функционалност и с оглед интересите на Купувача, Продавачът обработва данните на Купувача и ги предоставя на третия куриер с цел извършване на доставка до адресът

Посоченото обработване на лични данни е съобразено с всички законови изисквания и изисквания за сигурност при обработването и съхранението на Вашите лични данни.

Продавачът не прехвърля вашите данни в трети страни.

 • При нарушаване на правата на Купувача, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, Купувачът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за управление и кореспонденция: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров. No2 Телефон: 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Купувачът може да упражни правата си относно защита на личните си данни чрез формата за контакт на сайта на Онлайн магазина или чрез изпращане на имейл до Продавача на 01glassaday@gmail.com

Настоящите Общи условия са приложими от датата на публикуването им, на 01.12.2023 г.